Tuesday, December 6, 2011

Hikmah : Tidakkah kamu mengerti?
"Dan kehidupan dunia ini, hanyalah permainan dan senda gurau
sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa.
Tidakkah kamu mengerti?"

 [6:32]

No comments:

Post a Comment